Maheklaster

Maheklastri eesmärk on uurendada Eesti mahetaimekasvatuse konkurentsivõimet ning majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust. Selle saavutamiseks arendatakse peamiselt mahepõllukultuuride ja -köögivilja kasvatustehnoloogiaid. Nelja-aastase tegevuskava raames viiakse ellu 9 tegevust põllukultuuride ja 7 tegevust köögivilja valdkonnas. Põhirõhk on põldkatsetel nii Eesti Taimekasvatuse Instituudi katsepõldudel kui ka tootjate juures Eesti eri piirkondades.

Maheklastri tegevuskava “Innovatsioon mahetaimekasvatuses” rahastatakse MAK 2014-2020 meetme 16.1 kaudu.

Innovatsioonitegevused