Köögiviljakasvatus > K7 2020-2022

Maheköögiviljade väärindamine fermenteerimise teel


Projekti eesmärk

Fermenteerimise kui ühe säilitusvõimaluse sobivuse väljaselgitamine köögiviljade
puhul, mida turul fermenteerituna ei pakuta ning sobilike köögiviljade jaoks tehnoloogiliste
skeemide väljatöötamine maheköögiviljatoodete valiku laiendamiseks.

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve: 23 274 €