Maheklaster

Maheklaster MTÜ loodi 2015. aastal eesmärgiga viia ellu mahepõllumajandust edendavaid arendusprojekte.

2017. aastal käivitus nelja-aastane tegevuskava „Innovatsioon mahetaimekasvatuses“, millega otsitakse kergesti rakendatavaid uudseid ja soodsaid tootmistehnoloogiaid, mis aitaksid suurendada saagikust ja tõstaksid tootmise efektiivsust.


Klastri liikmed:

 • OÜ JUPPI
 • OÜ EHE Pojad
 • Kaspar Toomsalu FIE
 • Agriculture AS
 • Väljaotsa OÜ
 • OÜ Riido Ökotalu
 • Põlgaste Talu OÜ
 • OÜ Erto Talu
 • ABL Baltic Seeds AS
 • Kiltsimäe talu
 • Osaühing FIO
 • Mahe Kati OÜ
 • Tarvastu Saariku talu
 • Mahetalu OÜ
 • OÜ Heavili

Partneritena on kaasatud Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Agri Partner OÜ ning  rahvusvaheline mahepõllumajanduse uurimisinstituut FiBL Šveitsist.

Maheklastri tegevuskavas on 9 põllukultuuridega ja 7 köögiviljakasvatusega seotud tegevust.


Klastri koordinaator:
Airi Vetemaa
maheklaster@gmail.com
tel: 522 5936