Maheklaster

Maheklaster MTÜ loodi 2015. aastal eesmärgiga viia ellu mahepõllumajandust edendavaid arendusprojekte.

2017. aastal käivitus nelja-aastane tegevuskava „Innovatsioon mahetaimekasvatuses“, millega otsitakse kergesti rakendatavaid uudseid ja soodsaid tootmistehnoloogiaid, mis aitaksid suurendada saagikust ja tõstaksid tootmise efektiivsust. Tegevusi on pikendatud 5. aastaks, tegevuskava lõpeb 2022. aasta märtsis.


Klastri tegevuskavas osalevad klastri liikmed:

 • OÜ JUPPI, Tauno Tattar, Tartumaa
 • OÜ EHE Pojad, Harri Ellermaa, Viljandimaa
 • Kaspar Toomsalu FIE, Viljandimaa
 • Agriculture AS, Tõnu Salu, Pärnumaa
 • Väljaotsa OÜ, Mai Tooming, Ida-Virumaa
 • OÜ Riido Ökotalu, Jaan Kiider, Saaremaa
 • Põlgaste Talu OÜ, Janek Eerik, Võrumaa
 • OÜ Erto Talu, Margo Mansberg, Jõgevamaa
 • ABL Baltic Seeds AS, Torben Skov, Võrumaa
 • Kiltsimäe talu, Margus Lille, Harjumaa
 • Osaühing FIO, Ander Konks, Põlvamaa
 • Mahe Kati OÜ, Janek Lass, Viljandimaa
 • Tarvastu Saariku talu, Tiia Klein, Viljandimaa
 • Mahetalu OÜ, Margus Lille, Harjumaa
 • OÜ Heavili, Remek Meel, Põlvamaa

Partneritena on kaasatud Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Agri Partner OÜ ning  rahvusvaheline mahepõllumajanduse uurimisinstituut FiBL Šveitsist.

Maheklastri tegevuskavas on 9 põllukultuuridega ja 7 köögiviljakasvatusega seotud tegevust.


Klastri koordinaator:
Airi Vetemaa
maheklaster@gmail.com
tel: 522 5936