Põllukultuuride kasvatus > P6 2017-2023

Puutuhk ja biosüsi mahepõllukultuuride väetisena


Projekti eesmärk

Välja selgitada kohalike mahetootmisesse sobivate väetisainete – puutuha ja biosöe mõju põllukultuuride kasvukeskkonna parandamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.

ETKI katsetes uuriti:

  • varasematel aastatel katsealale antud biosöe väikeste (200-800 kg/ha) ja suurte (10 t/ha ja 20 t/ha) koguste ning puutuha 500 ja 1000 kg/ha pikaajalist järelmõju talirüpsi ning teraviljakultuuride saagile ja saagi kvaliteedile

Tootmiskatsetes uuriti:

  • biosöe väikeste (200-800 kg/ha) koguste kombinatsioonis puutuha ja kivijahudega andmise eri variantide mõju talirüpsi ja teraviljakultuuride saagile ja saagi kvaliteedile (Kaspar Toomsalu FIE, Väljaotsa OÜ)

Hinnati ka mõju mullale, mullaseentele ja mulla mikroobikooslusele.

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve 30 579€