Põllukultuuride kasvatus > P6 2017-2022

Puutuhk ja biosüsi mahepõllukultuuride väetisena


Projekti eesmärk

Välja selgitada kohalike mahetootmisesse sobivate väetisainete – puutuha ja biosöe mõju põllukultuuride kasvukeskkonna parandamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.

ETKI katsetes uuritakse:

  • varasematel aastatel katsealale antud biosöe eri koguste pikaajalist järelmõju talirüpsi saagile ja saagi kvaliteedile
  • varasematel aastatel katsealale antud biosöe ja puutuha eri variantide pikaajalist järelmõju kaera saagile ja saagi kvaliteedile

Tootmiskatsetes uuritakse:

  • biosöe, puutuha ja kivijahude eri variantide mõju talirüpsi saagile ja saagi kvaliteedile (Kaspar Toomsalu FIE, Väljaotsa OÜ)

Katsetatakse:

Optimaalsete koguste sobivate kombinatsioonide katsetamine väikeste koguste tasemel

Mineraalidega täiendamine, omavahelised seosed

Pikemaajaliste mõjude hindamine mulla toitainete sisalduse ja mikrobioloogilise aktiivsuse seisukohast

Tegevuse eelarve 36 224€