Põllukultuuride kasvatus > P1 2017-2020

Mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksi hõlmav mahepõllukultuuride kasvatustehnoloogia


Projekti eesmärk:

Välja selgitada efektiivsemad mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksid ning töötada välja saadud tulemustel põhinev kasvatustehnoloogia.

ETKI katsetes uuritakse:

  • külvieelselt mulda antud mulla mineraalide ja seemnete töötluse mõju talirüpsi, suvinisu, talinisu, kaera ja põldoa saagile ning saagi kvaliteedile
  • kasvuajal (kevadel) mulda antud mineraalide mõju talirüpsi saagile ja saagi kvaliteedile.

Tootmiskatsetes uuritakse:

  • külvieelselt mulda antud mulla mineraalide ja seemnete töötluse mõju talirüpsi, talinisu ja saagile ning saagi kvaliteedile (Riido talu OÜ, EHE Pojad OÜ, Väljaotsa OÜ, Põlgaste talu OÜ)
  • eelkultuuri väetamise/töötlemise variantide järelmõju kaera saagile ja saagi kvaliteedile (Juppi OÜ)
  • Tooted: Looduslikud soolad, fosfaadid ja kivijahud – võimalikult vähe töödeldud mineraalid, bioaktivaatorina vetikatooted, melass, aminohapped.
  • Tooted eraldi ja erinevate toodete segud, pigem väikesed kogused.
  • Mõju saagile ja mõnedes katsetes ka mõju mullaelustikule.

Mõned tulemused:

Suvinisu ETKI: lSEA-90, vulkamin, patentkali, AtriCrain – 4663 kg/ha (+ 830)

Talirüps ETKI: Patentkali (150 kg/ha) – 2264 kg/ha (+ 1138); EcoPlant (300 kg/ha) – 1912 kg/ha (+ 786); Magnesia Kainit (100 kg/ha) – 1730 kg/ha (+ 604)

ETKI talirüpsi katsepõld
Katse rajamine ETKI-s kevadel 2018