Põllukultuuride kasvatus > P1 2017-2019

Mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksi hõlmav mahepõllukultuuride kasvatustehnoloogia


Projekti eesmärk:

Välja selgitada efektiivsemad mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksid ning töötada välja saadud tulemustel põhinev kasvatustehnoloogia.

ETKI katsetes uuritakse:

  • külvieelselt mulda antud mulla mineraalide ja seemnete töötluse mõju talirüpsi suvinisu, kaera ja põldoa saagile ning saagi kvaliteedile
  • kasvuajal (kevadel) mulda antud mineraalide ja komposti mõju talirüpsi saagile ja saagi kvaliteedile.

Tootmiskatsetes uuritakse:

  • külvieelselt mulda antud mulla mineraalide ja seemnete töötluse mõju talirüpsi saagile ja saagi kvaliteedile (Riido talu OÜ, EHE Pojad OÜ)
  • eelkultuuri väetamise/töötlemise variantide järelmõju kaera saagile ja saagi kvaliteedile (Juppi OÜ)