Põllukultuuride kasvatus > P9 2022-2023

Jahu küpsetuskvaliteedi seos kasvatustehnoloogiaga ja alternatiivsed jahuparandajad


Projekti eesmärk

Välja selgitada erinevate tootmistehnoloogiate mõju maheteravilja kvaliteedile toidutoorainena
pagaritoodete valmistamiseks ning leida sobivad alternatiivsed jahuparandajad
küpsetuskvaliteedi tõstmiseks.

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve: 9776 €