Põllukultuuride kasvatus > P9 2022-2023

Jahu küpsetuskvaliteedi seos kasvatustehnoloogiaga ja alternatiivsed jahuparandajad


Projekti eesmärk

Välja selgitada erinevate tootmistehnoloogiate mõju maheteravilja kvaliteedile toidutoorainena
pagaritoodete valmistamiseks ning leida sobivad alternatiivsed jahuparandajad
küpsetuskvaliteedi tõstmiseks.