Köögiviljakasvatus > K5 2019-2022

Multšimine avamaa maheköögiviljakasvatuses


Projekti eesmärk

Välja selgitada multšide kasutamise efektiivsus avamaaköögiviljakasvatuses
umbrohtumuse vähendamiseks ning mullaviljakuse ja saagikuse suurendamiseks.
Tehnoloogiliste soovituste andmine reavahedes multšimiseks.

Kaasatud klastri liikmed: Kiltsimäe talu, Fio OÜ

Kaasatud partnerid: Eesti Maaülikool, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

Tegevuse aruanne

Tegevuse eelarve: 19 757€