Köögiviljakasvatus > K5 2019-2020

Multšimine avamaa maheköögiviljakasvatuses


Projekti eesmärk

Välja selgitada multšide kasutamise efektiivsus avamaaköögiviljakasvatuses
umbrohtumuse vähendamiseks ning mullaviljakuse ja saagikuse suurendamiseks.
Tehnoloogiliste soovituste andmine reavahedes multšimiseks.