Köögiviljakasvatus > K2 2018-2020

Paljuliigilised haljasväetiskultuuride segud maheköögivilja eelkultuurina


Projekti eesmärk

Välja selgitada paljuliigiliste haljasväetiskultuuride segude köögivilja eelviljana kasvatamise efektiivsus, arvestades nende mõju umbrohtumusele, mullaviljakusele ning köögiviljade saagikusele. Välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas maheköögiviljakasvatuses.

Tootmiskatses uuritakse:

  • erinevate paljuliigiliste haljasväetiskultuuride segude biomassi ja mõju järgnevale põhikultuurile (Kiltsimäe talu)
  • Ühes ettevõttes: Kiltsimäe talu. Teaduspartner: EMÜ Aianduse Instituut
  • Neli erinevat segu (kõigis vähemalt 10 liiki) + kontroll

Tegevuse lõpparuanne

Haljasväetiste segu Kiltsimäe talus

Tegevuse eelarve 12 889 €