Köögiviljakasvatus > K2 2018-2019

Paljuliigilised haljasväetiskultuuride segud maheköögivilja eelkultuurina


Projekti eesmärk

Välja selgitada paljuliigiliste haljasväetiskultuuride segude köögivilja eelviljana kasvatamise efektiivsus, arvestades nende mõju umbrohtumusele, mullaviljakusele ning köögiviljade saagikusele. Välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas maheköögiviljakasvatuses.

Tootmiskatses uuritakse:

  • erinevate haljasväetiskultuuride segude (10, 14, 16 ja 19 eri liiki) biomassi ja mõju järgnevale põhikultuurile (Kiltsimäe talu)