Põllukultuuride kasvatus > P2 2017-2019

Mahepõllukultuuride leheväetised ja nende kasutamise kasvufaasid


Projekti eesmärk

Välja selgitada sobivaimad mahepõllumajanduses lubatud leheväetised ja töötada välja meie agroklimaatilistesse tingimustesse sobiv kasutustehnoloogia.

ETKI katsetes uuritakse:

  • leheväetiste erinevate kombinatsioonide ja väetamiskordade (sügisesed + kevadised leheväetised, ainult kevadised leheväetised) mõju talirüpsi saagile ja saagi kvaliteedile
  • leheväetiste erinevate kombinatsioonide mõju kaera ja suvinisu saagile ning saagi kvaliteedile

Tootmiskatsetes uuritakse:

  • leheväetiste erinevate kombinatsioonide mõju kaera saagile ja saagi kvaliteedile (EHE pojad OÜ, Põlgaste Talu OÜ)
  • leheväetiste erinevate kombinatsioonide mõju talirüpsi saagile ja saagi kvaliteedile (Kaspar Toomsalu FIE, Väljaotsa OÜ)