Põllukultuuride kasvatus > P4 2019-2022

Saagikultuuride segukülvides kasvatamine


Projekti eesmärk

Välja selgitada sobivaimad kooskasvatatavad kultuurid ja nende kasvatustehnoloogia saagi kvaliteedist ja saagikuse stabiilsuse seisukohast ning anda sellest tulenevaid kasvatussoovitusi.

Katsed: ETKI, OÜ Juppi, Erto Talu OÜ – sobivate kultuuride ja vahekordade katsetamine.

Kaunviljad koos teraviljadega (talinisu + talihernes, talinisu + talivikk)

Parem koristuskindlus (vähendab väga palju lamandumisriski). Positiivne mõju teravilja kvaliteedile

Kaer + talirüps + ristik võib suurendada kaera saaki, talirüps võib jääda talviseks vahekultuuriks. 1. a kaerasaak ja 2. a rüpsisaak on võimalik, aga mitmete tegurite koosmõjul (viljaks muld, umbrohupuhas põld, sobiv kaerasort, sobivad külvinormid, rüpsile leheväetist…).

Tegevuse eelarve: 38240€