Põllukultuuride kasvatus > P4 2019-2022

Saagikultuuride segukülvides kasvatamine


Projekti eesmärk

Välja selgitada sobivaimad kooskasvatatavad kultuurid ja nende kasvatustehnoloogia saagi kvaliteedist ja saagikuse stabiilsuse seisukohast ning anda sellest tulenevaid kasvatussoovitusi. Katsetati nii suvi- kui ka taliteraviljadega peamiselt segus põldherne (tali- ja suvi) või talivikiga.

Katsed: ETKI, OÜ Juppi, Põlgaste Talu OÜ, Erto Talu OÜ, EHE Pojad OÜ – sobivate kultuuride ja vahekordade katsetamine.

Talinisu segus talivikiga ETKI
Talinisu segus taliherne ja talivikiga ETKI
Suvinisu, oder ja kaer segus põldhernega ETKI
Kaer segus taliviki ja talirüpsiga Juppi ja Põlgaste Talu
Suvinisu segus põldhernega Juppi ja Erto Talu
Talinisu, -tritikale ja -rukis segus talihernega JUPPI
Suvinisu ja kaer segus põldhernega EHE Pojad

Lõpparuande leiab siit.

Tegevuse eelarve: 32 918€