Põllukultuuride kasvatus > P4 2019-2020

Saagikultuuride segukülvides kasvatamine


Projekti eesmärk

Välja selgitada sobivaimad kooskasvatatavad kultuurid ja nende kasvatustehnoloogia saagi kvaliteedist ja saagikuse stabiilsuse seisukohast ning anda sellest tulenevaid kasvatussoovitusi.