Põllukultuuride kasvatus > P8 2020-2023

Kasutatud tehnoloogiliste võtete komplekshinnang


Projekti eesmärk

Erinevate tegevuste raames rakendatud tegurite mõju hindamine mahetaimekasvatuse katsealade mullavilljakusele ja mulla mikrobioloogiale ning kultuuride saagikusele ja saagi kvaliteedile. Katsetatud tehnoloogiate mõju hindamine läbi olelusringi, mis sisaldab nii keskkonna kui ka majandusliku mõju hindamist.

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve: 79 349 €