Köögiviljakasvatus > K4 2017-2019

Bioaktivaatorite kasutamine maheköögiviljakasvatuses


Projekti eesmärk

Välja selgitada bioaktivaatorite ja nende kombinatsioonide efektiivsus
maheköögiviljade haigustesse nakatumise vähendamiseks ja saagikuse suurendamiseks ning
välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.