Põllukultuuride kasvatus > P3 2018-2019

Paljuliigilised vahekultuuride segud haljasväetisena mahepõllukultuuride külvikorras


Projekti eesmärk

Välja selgitada erinevate lühiajaliste paljuliigiliste vahekultuurisegude haljasväetisena kasutamise efektiivsus ja välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas mahetaimekasvatuses.

ETKI katsetes uuritakse:

  • liigirikaste vahekultuuride segude (sügisesed, kevadised ja allakülvina kasvatatavad) biomassi moodustumist, nende mõju järgnevale kultuurile

Tootmiskatsetes uuritakse:

  • liigirikaste vahekultuuride segude (sügisesed, kevadised ja allakülvina kasvatatavad) biomassi moodustumist, nende mõju järgnevale kultuurile (OÜ JUPPI, Põlgaste Talu OÜ ja Kaspar Toomsalu FIE)