Köögiviljakasvatus > K6 2018-2020

Kartuli-lehemädaniku looduslikud tõrjevahendid


Projekti eesmärk

Välja selgitada kartuli-lehemädaniku looduslike tõrjevahendite efektiivsus kartuli saagikuse suurendamiseks.