Köögiviljakasvatus > K6 2021-2022

Kartuli-lehemädaniku looduslikud tõrjevahendid


Kartuli-lehemädaniku looduslikud tõrjevahendid

Eesmärk: Välja selgitada kartuli-lehemädaniku looduslike tõrjevahendite efektiivsus kartuli saagikuse suurendamiseks.

Mahekartulikasvatuse üheks suurimaks probleemiks on kartuli-lehemädanik, mille tõttu on mahekartuli saagikus sageli oluliselt väiksem kui tavakartulikasvatuses, isegi kui kasutatakse lehemädanikule vähem vastuvõtlikke sorte ja kvaliteetset haigusvaba seemet. Haiguse kontrolli all hoidmine võimaldaks lükata koristusperioodi hinnanguliselt 2-3 nädala võrra edasi, mis aitaks kaasa suurema ja kvaliteetsema kartuli saagi saamisele. Mahetootmises on ELis on praegu veel lubatud piiratud koguses vasepõhiseid vahendeid kasutada, kuid aktiivselt otsitakse nende vähendamisvõimalusi ja loodussõbralikumaid alternatiive.

Katsete planeerimise ajal (taotluse ettevalmistamise etapis) olid mitmetes Euroopa riikides alternatiivsed vahendid katsetusjärgus ja loodeti, et sealsed tulemused aitavad valida mahetootmisse sobivaid vahendeid, mida Eesti tingimustes katsetada. Paraku ühtegi looduslikku vahendit, mis oleks pisavalt efektiivne kartuli lehemädaniku tõrjeks jätkuvalt turul pole. Mõningal juhul on leitud, et kompostteedel võiks olla haigust pärssiv ja taime tugevdav toime, samuti mitmel biostimulandil, mida ka projekti raames katsetati. Eksperthinnangu alusel võeti katsesse ka Patentkali, soovitusega kasutada hektarinormi jaotatuna 4-5-le kasvuaegsele kasutuskorrale.

Projekti olid kaasatud METK (tööde teostamise ajal ETKI) ja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus. Katsed tehti kahe klastri liikme põldudel – Kiltsimäe talus ja OÜ-s Fio. Uuriti katses kasutatud vahendite kasutamise mõju nii kartuli kogusaagile kui ka kaubanduslikule saagile ning hinnati haigustesse nakatumist. Esimesel aastal tehti ka säilituskatse

Tegevuse lõpparuanne

Eelarve 21 209€