Põllukultuuride kasvatus > P5 2018-2019

Teravilja ja õlikultuuride seemnete töötlemine mikroelementide ja bioaktivaatoritega ning töödeldud seemne kui toote väljatöötamine


Projekti eesmärk

Välja selgitada kartuli-lehemädaniku looduslike tõrjevahendite efektiivsus kartuli saagikuse suurendamiseks.

Tootmiskatsetes uuritakse:

  • mikroelementide ja bioaktivaatoritega seemnete töötluse mõju kaera ja suvinisu saagile ja saagi kvaliteedile (Agriculture AS, EHE Pojad OÜ ja Juppi OÜ)
  • mikroelementide ja bioaktivaatoritega nisu seemnete töötluse ning kevadise allakülvi seemnete töötluse mõju mõju talinisu saagile ja saagi kvaliteedile (Juppi OÜ)