Põllukultuuride kasvatus > P5 2018-2020

Teravilja ja õlikultuuride seemnete töötlemine mikroelementide ja bioaktivaatoritega ning töödeldud seemne kui toote väljatöötamine


Projekti eesmärk

Välja selgitada seemnete mineraalide ja bioaktivaatoritega töötlemise mõju taimede arengule
ning vastupidavusele haiguste ja kahjurite suhtes. Töötada välja sobivad tehnoloogiad nii
tootmisettevõtete jaoks kui ka turustatavate seemnete töötlemiseks.

Katsetes uuritakse:

  • mikroelementide ja bioaktivaatoritega seemnete töötluse mõju kaera, nisu ja rukki saagile/saagi kvaliteedile (Agriculture AS, EHE Pojad OÜ ja Juppi OÜ)
  • mikroelementide ja bioaktivaatoritega nisu seemnete töötluse ning kevadise allakülvi seemnete töötluse mõju mõju talinisu saagile ja saagi kvaliteedile (Juppi OÜ)
  • kasvuhoonekatsed erinevate preparaatide mõju selgitamiseks taimede algarengule
  • kolm eri tüüpi töötlust:
    1. Bakterpreparaatide põhine töötlus + toetavad lisaained (vetikatooted, aminohapped, vermihuumus, melass…);
    2. Mükoriisapreparaatide põhine töötlus + toetavad lisaained (vetikatooted, aminohapped, vermihuumus);
    3. Mikroelementide põhine töötlus + toetava lisaainena melass

Tegevuste aruanne

Klastri liikmetest osalesid tootmiskatsete elluviimisel: Juppi OÜ (Tauno Tattar), EHE Pojad OÜ (Harri Ellermaa), Agriculture AS (Tõnu Salu)

Kaasatud partnerid: Eesti Taimekasvatuse Instituut (Ilmar Tamm), Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus (Merit Mikk), Agri Partner OÜ (Aive Jänes), Mahepõllumajanduse Sihtasutus.

Katsete koordinaator: Margus Ess

Tegevuse eelarve: 24 675€

Innovatsioonitegevuse tutvustamine
„Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas” raames toimunud
infopäevad:
2.07.2018 – EHE Pojad OÜ katsepõldude tutvustus
03.04.19 – Erinevate katsete tutvustus

Klastri põllupäevad:
15.07.19 – Klastri põllupäev EHE Pojad OÜs

Muud üritused:
06.03.20 – Klastri tegevuste tutvustus Agri Partner seminaril Tagasi juurte juurde

Artikkel Mahepõllumajanduse leht nr 89

Info EIP-AGRIs