Põllukultuuride kasvatus > P7 2017-2023

Vähetuntud valgurikkad söödakultuurid


Projekti eesmärk

Vähetuntud valgurikaste söödakultuuride kasvatusvõimaluste väljaselgitamine.

Tootmiskatsetes uuritakse:

  • talioa, taliherne ja taliviki ning suvilupiini kasvatamise võimalusi Eesti tingimustes (Eesti Taimekasvatuse Instituut, Erto Talu OÜ, Juppi OÜ, Ehe Pojad OÜ ja Riido talu OÜ)

Tulemused:

  • Sojauba, Eesti sort ‘Laulema’ – valmimine ebaühtlane, umbrohuprobleem
  • Maguslupiinidest mõninga määral lootusandev – sinine ehk ahtalehine lupiin ‘Boreigne’, vähem kollane lupiin, valge lupiin ei kasvanud üldse
  • Talihernes ja talivikk talvituvad Eestis ja annavad saaki. Riskid ikkagi suured, eriti herne puhul. Talivikki ja talihernest tuleb kasvatada taliteraviljaga kombinatsioonis.
  • Katses olnud taliuba ei talvitunud üldse

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve: 37 915€