Köögiviljakasvatus > K3 2018-2020

Mahesibula ja –küüslaugu paljundusmaterjali külvieelne puhtimine


Projekti eesmärk

Välja selgitada mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada lubatud bioloogiliste vahendite efektiivsus taliküüslaugu ja söögisibula paljundusmaterjali mahapanekueelsel töötlemisel.

Mahesibula ja –küüslaugu paljundusmaterjali mahapanekueelse töötlemise meetodid ja vahendid seenhaigustesse nakatumise vähendamiseks

Põldkatsed 4 maheettevõttes aastatel 2018-2019.

Teaduspartner: EMÜ Aianduse õppetool

Esimesel katseaastal sibulal 10 katsevarianti: kontroll (puhtimata), Mycostop, Prestop, Rhizocell, UBP110, EM, EM+Raskila, EM+mükoriisa ja EM+merevetika ekstrakt; küüslaugul 6 varianti

Vastuolulised tulemused, võivad ka tippsibula sordist, suurusest  ja kvaliteedist.

EM+mükoriisa avaldas positiivset mõju nii kasvama minekule kui ka saagikusele

Projekti lõpparuande leiab siit.

Projekti eelarve 13 800€