Köögiviljakasvatus > K1 2017-2020

Põhikultuuri kasvatamine koos vahekultuuriga maheköögiviljakasvatuses


Projekti eesmärk

Hinnata köögivilja reavahedes kasvatatava vahekultuuri efektiivsust põllu umbrohtumuse vähendamisele ja järgneva kultuuri saagikuse suurendamisele ning töötada välja soovitused sellise tehnoloogia kasutamiseks.

Tootmiskatsetes uuritakse:

  • erinevate vahekultuuride ja vahekultuuri segude valge peakapsa ridade vahel kasvatamise mõju umbrohtumusele ja
  • 4 katsevarianti: (rukis+talivikk; inkarnaatristik; valge+aleksandria ristik; rukis) + kontroll
  • Kahes ettevõttes (Erto talu, Kiltsimäe talu)
  • Teaduspartner: ETKI

Tegevuse lõpparuanne

Artikkel: I. Bender “Kapsa vahele külvatud vahekultuuri mõju põhikultuuri saagile ja umbrohtumusele maheviljeluses” Agronoomia 2019

Tegevuse eelarve: 22 706 €