K7 2020-2022

Posted on: august 12, 2018 at 9:29 e.l., in

Projekti eesmärk

Fermenteerimise kui ühe säilitusvõimaluse sobivuse väljaselgitamine köögiviljade
puhul, mida turul fermenteerituna ei pakuta ning sobilike köögiviljade jaoks tehnoloogiliste
skeemide väljatöötamine maheköögiviljatoodete valiku laiendamiseks.


K6 2018-2020

Posted on: august 12, 2018 at 9:29 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada kartuli-lehemädaniku looduslike tõrjevahendite efektiivsus kartuli saagikuse suurendamiseks.

K5 2019-2020

Posted on: august 12, 2018 at 9:28 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada multšide kasutamise efektiivsus avamaaköögiviljakasvatuses
umbrohtumuse vähendamiseks ning mullaviljakuse ja saagikuse suurendamiseks.
Tehnoloogiliste soovituste andmine reavahedes multšimiseks.

K4 2017-2020

Posted on: august 12, 2018 at 9:27 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada bioaktivaatorite ja nende kombinatsioonide efektiivsus
maheköögiviljade haigustesse nakatumise vähendamiseks ja saagikuse suurendamiseks ning
välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.

Bioaktivaatorid ja nende kombinatsioonid maheköögiviljade haigustesse nakatumise vähendamiseks ja saagikuse suurendamiseks

Katsed kokku 3 maheettevõttes aastatel 2017-2020.

Teaduspartner: EMÜ Aianduse õppetool,

Esimesel aastal katsetatud tooted: Rhizocell, Megafol, Aminosol, Raskila (Bioorg VH), Bactoforce, ILSAMin N90, Amalgerol Essence´+ kontroll

Teistel aastatel vähendatud valik arvestades katsetulemusi.

Erinevatel aastatel katses olnud kultuurid: porgand, kaalikas, punane peakapsas, spargelkapsas, söögisibul

Tegevuse eelarve: 26 274 €

Tegevuse aruanne

K3 2018-2020

Posted on: august 12, 2018 at 9:27 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada lubatud bioloogiliste vahendite efektiivsus taliküüslaugu ja söögisibula paljundusmaterjali mahapanekueelsel töötlemisel.

Mahesibula ja –küüslaugu paljundusmaterjali mahapanekueelse töötlemise meetodid ja vahendid seenhaigustesse nakatumise vähendamiseks

Põldkatsed 4 maheettevõttes aastatel 2018-2019.

Teaduspartner: EMÜ Aianduse õppetool

Esimesel katseaastal sibulal 10 katsevarianti: kontroll (puhtimata), Mycostop, Prestop, Rhizocell, UBP110, EM, EM+Raskila, EM+mükoriisa ja EM+merevetika ekstrakt; küüslaugul 6 varianti

Vastuolulised tulemused, võivad ka tippsibula sordist, suurusest  ja kvaliteedist.

EM+mükoriisa avaldas positiivset mõju nii kasvama minekule kui ka saagikusele

Projekti lõpparuande leiab siit.

Projekti eelarve 13 800€

K2 2018-2020

Posted on: august 12, 2018 at 9:26 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada paljuliigiliste haljasväetiskultuuride segude köögivilja eelviljana kasvatamise efektiivsus, arvestades nende mõju umbrohtumusele, mullaviljakusele ning köögiviljade saagikusele. Välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas maheköögiviljakasvatuses.

Tootmiskatses uuritakse:

Haljasväetiste segu Kiltsimäe talus

K1 2017-2020

Posted on: august 11, 2018 at 2:59 p.l., in

Projekti eesmärk

Hinnata köögivilja reavahedes kasvatatava vahekultuuri efektiivsust põllu umbrohtumuse vähendamisele ja järgneva kultuuri saagikuse suurendamisele ning töötada välja soovitused sellise tehnoloogia kasutamiseks.

Tootmiskatsetes uuritakse: