K7 2020-2022

Posted on: august 12, 2018 at 9:29 e.l., in

Projekti eesmärk

Fermenteerimise kui ühe säilitusvõimaluse sobivuse väljaselgitamine köögiviljade
puhul, mida turul fermenteerituna ei pakuta ning sobilike köögiviljade jaoks tehnoloogiliste
skeemide väljatöötamine maheköögiviljatoodete valiku laiendamiseks.

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve: 23 274 €


K6 2021-2022

Posted on: august 12, 2018 at 9:29 e.l., in

Kartuli-lehemädaniku looduslikud tõrjevahendid

Eesmärk: Välja selgitada kartuli-lehemädaniku looduslike tõrjevahendite efektiivsus kartuli saagikuse suurendamiseks.

Mahekartulikasvatuse üheks suurimaks probleemiks on kartuli-lehemädanik, mille tõttu on mahekartuli saagikus sageli oluliselt väiksem kui tavakartulikasvatuses, isegi kui kasutatakse lehemädanikule vähem vastuvõtlikke sorte ja kvaliteetset haigusvaba seemet. Haiguse kontrolli all hoidmine võimaldaks lükata koristusperioodi hinnanguliselt 2-3 nädala võrra edasi, mis aitaks kaasa suurema ja kvaliteetsema kartuli saagi saamisele. Mahetootmises on ELis on praegu veel lubatud piiratud koguses vasepõhiseid vahendeid kasutada, kuid aktiivselt otsitakse nende vähendamisvõimalusi ja loodussõbralikumaid alternatiive.

Katsete planeerimise ajal (taotluse ettevalmistamise etapis) olid mitmetes Euroopa riikides alternatiivsed vahendid katsetusjärgus ja loodeti, et sealsed tulemused aitavad valida mahetootmisse sobivaid vahendeid, mida Eesti tingimustes katsetada. Paraku ühtegi looduslikku vahendit, mis oleks pisavalt efektiivne kartuli lehemädaniku tõrjeks jätkuvalt turul pole. Mõningal juhul on leitud, et kompostteedel võiks olla haigust pärssiv ja taime tugevdav toime, samuti mitmel biostimulandil, mida ka projekti raames katsetati. Eksperthinnangu alusel võeti katsesse ka Patentkali, soovitusega kasutada hektarinormi jaotatuna 4-5-le kasvuaegsele kasutuskorrale.

Projekti olid kaasatud METK (tööde teostamise ajal ETKI) ja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus. Katsed tehti kahe klastri liikme põldudel – Kiltsimäe talus ja OÜ-s Fio. Uuriti katses kasutatud vahendite kasutamise mõju nii kartuli kogusaagile kui ka kaubanduslikule saagile ning hinnati haigustesse nakatumist. Esimesel aastal tehti ka säilituskatse

Tegevuse lõpparuanne

Eelarve 21 209€

K5 2019-2022

Posted on: august 12, 2018 at 9:28 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada multšide kasutamise efektiivsus avamaaköögiviljakasvatuses
umbrohtumuse vähendamiseks ning mullaviljakuse ja saagikuse suurendamiseks.
Tehnoloogiliste soovituste andmine reavahedes multšimiseks.

Kaasatud klastri liikmed: Kiltsimäe talu, Fio OÜ

Kaasatud partnerid: Eesti Maaülikool, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

Tegevuse aruanne

Tegevuse eelarve: 19 757€

K4 2017-2020

Posted on: august 12, 2018 at 9:27 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada bioaktivaatorite ja nende kombinatsioonide efektiivsus
maheköögiviljade haigustesse nakatumise vähendamiseks ja saagikuse suurendamiseks ning
välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.

Bioaktivaatorid ja nende kombinatsioonid maheköögiviljade haigustesse nakatumise vähendamiseks ja saagikuse suurendamiseks

Katsed kokku 3 maheettevõttes aastatel 2017-2020.

Teaduspartner: EMÜ Aianduse õppetool,

Esimesel aastal katsetatud tooted: Rhizocell, Megafol, Aminosol, Raskila (Bioorg VH), Bactoforce, ILSAMin N90, Amalgerol Essence´+ kontroll

Teistel aastatel vähendatud valik arvestades katsetulemusi.

Erinevatel aastatel katses olnud kultuurid: porgand, kaalikas, punane peakapsas, spargelkapsas, söögisibul

Tegevuse eelarve: 26 274 €

Tegevuse aruanne

K3 2018-2020

Posted on: august 12, 2018 at 9:27 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada lubatud bioloogiliste vahendite efektiivsus taliküüslaugu ja söögisibula paljundusmaterjali mahapanekueelsel töötlemisel.

Mahesibula ja –küüslaugu paljundusmaterjali mahapanekueelse töötlemise meetodid ja vahendid seenhaigustesse nakatumise vähendamiseks

Põldkatsed 4 maheettevõttes aastatel 2018-2019.

Teaduspartner: EMÜ Aianduse õppetool

Esimesel katseaastal sibulal 10 katsevarianti: kontroll (puhtimata), Mycostop, Prestop, Rhizocell, UBP110, EM, EM+Raskila, EM+mükoriisa ja EM+merevetika ekstrakt; küüslaugul 6 varianti

Vastuolulised tulemused, võivad ka tippsibula sordist, suurusest  ja kvaliteedist.

EM+mükoriisa avaldas positiivset mõju nii kasvama minekule kui ka saagikusele

Projekti lõpparuande leiab siit.

Projekti eelarve 13 800€

K2 2018-2020

Posted on: august 12, 2018 at 9:26 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada paljuliigiliste haljasväetiskultuuride segude köögivilja eelviljana kasvatamise efektiivsus, arvestades nende mõju umbrohtumusele, mullaviljakusele ning köögiviljade saagikusele. Välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas maheköögiviljakasvatuses.

Tootmiskatses uuritakse:

Tegevuse lõpparuanne

Haljasväetiste segu Kiltsimäe talus

Tegevuse eelarve 12 889 €

K1 2017-2020

Posted on: august 11, 2018 at 2:59 p.l., in

Projekti eesmärk

Hinnata köögivilja reavahedes kasvatatava vahekultuuri efektiivsust põllu umbrohtumuse vähendamisele ja järgneva kultuuri saagikuse suurendamisele ning töötada välja soovitused sellise tehnoloogia kasutamiseks.

Tootmiskatsetes uuritakse:

Tegevuse lõpparuanne

Artikkel: I. Bender “Kapsa vahele külvatud vahekultuuri mõju põhikultuuri saagile ja umbrohtumusele maheviljeluses” Agronoomia 2019

Tegevuse eelarve: 22 706 €