aprill 5, 2019

Mahetootjate õppepäeval esitleti Maheklastri katsetulemusi


Margus Ess tutvustab Maheklastri katsete tulemusi.

Pärnus toimus 3. aprillil õppepäev, kus Maheklastri põllukultuuride katsete koordinaator Margus Ess andis ülevaate klastri katsete esmastest tulemustest. Lisaks rääkis Merili Toom Eesti Taimekasvatuse Instituudist vahekultuuridest ja nende olulisusest ja tutvustas Maheklastri katseplaani vahekultuuride osas. Lähemalt saab tutvuda Margus Essi ettekandega siit ja Merili Toomi ettekandega siit.